RUGSTORPSBIENNALEN

5-7 juli 2024

Det har varit ett fantastiskt intresse för att ställa ut på årets biennal tema textil

Ett 50-tal intresserade utställare har anmält sig

Tack för alla ansökningar. Nu ser vi fram emot årets biennal

Mer information kommer snart!

RUGSTORP – EN SLÖJDBY

Rugstorp har en lång slöjdtradition från 1800-talet fram till idag. Här har det arbetats med stenhuggeri, möbelslöjd som har levererat delar till möbelindustrin, näverslöjd och träslöjd samt bruksslöjd såsom tillverkning av korgar, höräfsor och liar.

RUGSTORP
EN SLÖJDBY

Rugstorps profil som träslöjdsby har sitt ursprung under 1800- talet och 1900-talets början då det fanns mellan tre-fyra sågverk i drift i området, både fasta vid stationen och ambulerande ute i skogarna.

Läs mer

HELGE RUGLAND

Helge Rugland eller Rugstorparn som han också kallades började redan i tonåren snida nyttoföremål och figurer i trä och med tiden kom snideriet att bli hans huvudsakliga sysselsättning.

Läs mer

EN LEVANDE TRÄSLÖJD

Även idag är träslöjdspraktiken stark i Rugstorp. Ett exempel är Ingvar Hildingssons pallar som är både nationellt och internationellt kända. Här finns också Källmans specialsnickeri som har nischat sig inom finsnickerihantverk med fokus på fönster samt företaget Wahlnemo/Werner AB som arbetar inom kulturmiljövård, byggnadshantverk och träslöjd.

EN LEVANDE TEXTILSLÖJD

Idag finns det dessutom en stark samtida textiltradition i Rugstorp och omnejd. Det finns en speciell fokus på vävning och dess praktik och det finns en välutrustad vävverkstad med vävstolar och verktyg.

Läs mer

Kontaktinformation

E-post: rugstorpsbiennalen@gmail.com